Privacyverklaring

“Lewenborg haalt op”, een project dat gerealiseerd is met geld van het wijkbudget, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

In deze privacyverklaring laten we je weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. 

In onze privacyverklaring verklaren wij dat we uw persoonsgegevens: 

– Alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen, 

– niet met anderen zullen delen, 

– zorgvuldig beveiligen. 

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op!

Welke persoonsgegevens verwerken wij 

De gegevens die wij verwerken hebben wij van u ontvangen. Dit zijn: 

Voor- en achternaam (en eventueel bedrijfsnaam) 
– E-mailadres 
– Woonadres
-Telefoonnummer

Met welk doel 

– U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 
– Het versturen van een bevestiging of specifieke informatie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Waar van toepassing hanteren we voor de gegevens die wij verzamelen de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Ook kun je je toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lewenborg haalt op.
Neem dan contact met ons op via lewenborg.doet@gmail.com

Wijzigingen privacyverklaring en -beleid 

Lewenborg haalt op behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. 

 

Algemene voorwaarden Lewenborg Doet

 

  • “Lewenborg doet” is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat tijdens het ophalen.
  • Als we de spullen naar het afvalbrengstation gaan brengen, zijn we je grofvuilpas nodig. Zonder pas kunnen we geen spullen meenemen! Mocht er al vier keer zijn ingeleverd op de pas, brengen we de spullen retour en brengen we gemaakte  onkosten in rekening! Met de grofvuilpas kan 4 x per jaar gratis afval ingeleverd worden bij het afvalbrengstation. Als we de spullen niet kunnen inleveren bij het afvalbrengstation, worden ze teruggebracht naar de aanmelder.
  • “Lewenborg doet” is een bewonersinitiatief en richt zich specifiek op de doelgroep zonder eigen vervoer en met een smalle beurs. Het heeft geen winstoogmerk.
  • Er wordt gewerkt met vrijwilligers. Afspraken kunnen gewijzigd worden, indien we onvoldoende bezetting hebben. Dan maken we in overleg een nieuwe afspraak
  • Lewenborg doet en dit grofvuilproject zijn bewonersinitiatieven, die gefinancierd worden vanuit het wijkbudget. Ze zijn geen commerciële instelling met een winstoogmerk.

 

Lewenborg doet