Lewenborg doet aan (grof) vuil ophalen

Kunnen wij je van dienst zijn?

Op deze website lees je alles over (grof) vuil en hoe je het kan laten ophalen door onze vrijwilligers uit de wijk.

Hoe gaan wij te werk

Meer lezen over het project?

Lewenborg Doet is een wijkproject, speciaal bedoeld voor de wijkbewoners die geen eigen vervoer hebben en/of een laag inkomen. Ze biedt ondersteuning bij het ophalen van grofvuil, daar waar bewoners daartoe weinig mogelijkheden hebben.

Nieuws en activiteiten

Lees hier over alle activiteiten waar de Lewenborg aan medoet en leer meer over afval.

Alles over afval

Wist je dat recyclen beter is voor het milieu?

De gemeente Groningen wil in de nabije toekomst circulair worden; dit betekent dat afval eigenlijk niet bestaat, maar slechts een grondstof is voor weer een nieuw product.
Als consumenten meer recyclen, is er ook minder afval en kan er meer hergebruikt worden.


Minder afval is beter voor de planeet om verschillende redenen. Ten eerste draagt de productie van afval bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Wanneer afval wordt verbrand of ontbindt op stortplaatsen, komt er methaan en koolstofdioxide vrij dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

Ten tweede leidt het storten van afval op vuilnisbelten tot vervuiling van bodem en water. Dit kan gevaarlijk zijn voor planten en dieren die in de omgeving leven en het kan de kwaliteit van het grondwater aantasten voor menselijk gebruik.

Tot slot, minder afval betekent dat er minder materialen en grondstoffen nodig zijn voor de productie van nieuwe producten, wat kan bijdragen aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de biodiversiteit van de planeet. Kortom, minder afval produceren is van groot belang voor de gezondheid en het welzijn van de planeet en haar bewoners.

Lewenborg doet