Initiatiefvoorstel minder afval

Interview met Andrea Poelstra-Bos, raadslid voor D66 in de gemeenteraad van Groningen
(dit artikel verscheen ook in wijkkrant de Lewenborger)

Initiatiefvoorstel afvalvermindering


Andrea Poelstra-Bos zit voor D66 in de gemeenteraad van Groningen en diende onlangs een initiatiefraadsvoorstel in om de hoeveelheid afval te verminderen. Per jaar produceert elke Groninger 423 kilo afval, waarvan meer dan de helft restafval is (grijs). Andrea vroeg zich af hoe we die berg afval kunnen verminderen. Het initiatiefvoorstel werd door een aantal andere partijen omarmd. (Groen Links, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, Christen Unie, Student en Stad). Het voorstel zal nog in de raadszaal besproken worden vóór de zomervakantie.

Kleinere afvalberg

Andrea steekt van wal: ”Zo maken luiers 8 procent uit van het restafval. We moeten meer inzetten op wasbare luiers, waardoor er geen extra afval komt, ze zijn duurzamer in gebruik en ook nog stukken goedkoper. We hebben het daarbij niet over incontinentiemateriaal. Daar zou apart naar gekeken kunnen worden, vooral vanuit de zorgsector.
Je kunt het voor ouders wel aantrekkelijker maken om wasbare luiers te gaan gebruiken, dan moet je al bij de kraamzorg beginnen. Je zou een startpakket kunnen aanbieden.
Dit geldt ook voor menstruatieproducten. Je kan meisjes als ze de HPV-vaccinatie krijgen, een voucher of proefpakket geven, zodat ze herbruikbare menstruatieproducten zoals menstruatiecups en menstruatieondergoed kunnen uitproberen.”

Consuminderen

Het begint bij: minder gebruiken, minder afval maken. In plaats van meteen iets nieuws kopen, kijken of je iets kunt repareren. We zijn er eigenlijk te veel aan gewend geraakt dat je alles maar weer nieuw koopt
en dat sommige producten maar kort meegaan en daar eigenlijk zo voor zijn ontworpen.
We zijn gewend aan te veel goedkope producten van goedkope winkels die maar een beperkte levensduur hebben. Dat heeft nogal wat invloed op de afvalberg die we met elkaar produceren.”
Andrea ergert zich er enorm aan dat mobiele telefoons niet meer te repareren zijn.
“In de ontwerpfase zou al heel veel aangepast kunnen worden, maar daar kunnen we gemeentelijk niet zoveel mee.
In Groningen doen we niet aan PMD, het scheiden van plastic en drankkartons. Andrea zou liever PMD afval ook apart scheiden. Zo krijg je weer minder afval in de grijze bak of zak. PMD is weer makkelijk te gebruiken als grondstof. Misschien door het plaatsen van enkele PMD-containers naast glasbak en de papiercontainer bij de afvalhub in de wijk, in plaats van alleen nascheiden zoals dat nu gebeurt”.

“Willen we echt al die producten hebben?”

Andrea vertelt over een reclamecampagne van een supermarkt die momenteel adverteert met goedkope elektronische producten. “Aan de ene kant leuk: bereikbaar voor meer mensen, maar aan de andere kant
weet je dat deze goedkope producten snel weer op de afvalberg belanden. Moeten we dit echt allemaal wel willen? Het wordt je continu te makkelijk gemaakt; ik zou wel een lans willen breken voor minder producten kopen en in ieder geval betere. Je wilt liever geen drie waterkokers kopen in drie jaar tijd?:” vraagt ze zich af.

Kleding
“Ruil het met elkaar” zegt Andrea. “Nieuw kopen kan eigenlijk niet meer”. Het is lastig om te weten wat goede en duurzame kleding is. In Groningen is een groot tweedehands aanbod.
Je kunt bij Partimartini kleding voor een feestje huren. De Vinted app is erg populair, al kan de kleding van over de hele wereld komen. Het zou juist mooi zijn als je er dan op kunt letten dat de kleding uit Nederland komt en niet van al te ver.
Ook bij kleding dat uiteindelijk in de afvalcontainer belandt, is een groot deel niet te hergebruiken. Gelukkig wel bij Gronings Goud, een project van de gemeente waarbij oude kleding weer gebruikt wordt als grondstof voor iets anders.”

Inzetten op repaircafés

Dat moet goed geborgd worden binnen de gemeente, zodat dit met regelmaat kan plaats vinden. Misschien kun je een repaircafé organiseren tijdens een milieustraat. In elke wijk een afvalhub is wenselijk; een centrale plek om afval te kunnen scheiden en inleveren, maar aan de andere kant blijven mensen dan toch veel weggooien. Het is ook belangrijk een stap eerder te maken, dat we gewoon minder weggooien. Andrea benadrukt dat de kringloopwinkel niet is voor mensen die niet iets duurder kunnen betalen, maar voor iedereen.


De discussie ”het grofvuil moet weer terug, zoals vroeger”


Andrea is resoluut. “Dit is niet haalbaar. Een motie hierover is weer niet aangenomen. De kosten zijn echt te hoog. De milieuwinst is er niet. En mensen worden alleen geprikkeld om alles weg te gooien en niet te
kijken of spullen nog hergebruikt kunnen worden. Dus het grofvuil op laten halen zoals dat vroeger door de gemeente gebeurde, is niet iets wat terug gaat terugkeren.”

Afvalambities 2030 van de gemeente Groningen

” Er moet een tandje bij, anders worden de afvaldoelstellingen van de gemeente voor 2030 niet gehaald, vandaar ook dit initiatiefvoorstel. En omdat we ook geen Diftar hebben (betalen per hoeveelheid afval)
moeten we toch op andere manieren proberen de hoeveelheid afval te
verminderen. Daar zetten we met dit initiatiefvoorstel op in”.

Lewenborg doet